Skûtsje Twee Gebroeders

Naam
Bouwjaar
Werf
Eigenaar
Zeilteken
Kleur
Lengte
Breedte
Holte
Diepgang
Schipper

Twee Gebroeders
1930
Van der Werff, Drachten
Stichting Earnewâldster Skûtsje
E
Bruin
19,45 meter
3,65 meter
1,13 meter
0,40 meter
Sieberen van Terwisga

Stichting Earnewâldster Skûtsje

De Stichting Earnewâldster Skûtsje is in 1956 opgericht door de heren Douwe Franke, Pieter Annema en Gerrit P. Wester. Zij hebben naar een idee van de plaatselijke timmerman, de heer Jan Bruinsma, het idee opgevat een skûtsje te kopen om het te bewaren voor het skûtsjesilen. Het werd de Nijverheid van de heer Berend Mink.

Deze aankoop bleek de gouden oplossing te zijn om de skûtsjes te bewaren voor het wedstrijdzeilen. Alle SKS skûtsjes zijn tegenwoordig in een stichting ondergebracht om het voortbestaan van deze prachtige traditionele sport te waarborgen.

De besturen van eigenarenstichting en de wedstrijdcommissie hebben als doel het Earnewâldster Skûtsje te onderhouden en in optimale wedstrijdconditie te houden.

De organisatie bestaat uit een aantal besturen met elk eigen verantwoordelijkheden.

Het bestuur van de eigenarenstichting bestaat uit:

 • Wietze Visser / Voorzitter
 • Atsje Bruinsma / Penningmeester
 • Johanna Westerdijk / Secretaris
 • Nynke van der Velde
 • Geert Kleinhuis

Het bestuur van de wedstrijdcommissie bestaat uit:

 • Willem Klein / Wedstrijdleider
 • Andre Wiersma
 • Leo Hoekstra

Sponsorclub:

 • Johannes de Vries
 • Anje Wester-Koopmans

Het bestuur van de vriendenclub bestaat uit:

 • Thea Koopmans
 • Nynke van der Velde
 • Geeske Anna Postma
 • Nynke Hoekstra Hollema
 • Jolanda Taekema
 • Anne Marije Kleinhuis