Stichting Earnewâldster Skûtsje

De Stichting Earnewâldster Skûtsje is in 1956 opgericht door de heren Douwe Franke, Pieter Annema en Gerrit P. Wester. Zij hebben naar een idee van de plaatselijke timmerman, de heer Jan Bruinsma, het idee opgevat een skûtsje te kopen om het te bewaren voor het skûtsjesilen. Het werd de Nijverheid van de heer Berend Mink.

Deze aankoop bleek de gouden oplossing te zijn om de skûtsjes te bewaren voor het wedstrijdzeilen. Alle SKS skûtsjes zijn tegenwoordig in een stichting ondergebracht om het voortbestaan van deze prachtige traditionele sport te waarborgen

De besturen van eigenarenstichting en de wedstrijdcommissie hebben als doel het Earnewâldster skûtsje te onderhouden en in optimale wedstrijdconditie te houden.

De organisatie bestaat uit een aantal besturen met elk eigen verantwoordelijkheden.

 

Het bestuur van de eigenarenstichting bestaat uit:

Harm Hollema / Voorzitter

Atsje Bruinsma / Penningmeester

Wander Toering /Secretaris

Andre Wiersma

Nynke van der Velde

Geert Kleinhuis

 

Het bestuur van de wedstrijdcommissie bestaat uit:

Wietze Visser / Wedstrijdleider

Willem Klein

Leo Hoekstra

 

Het bestuur van de sponsorclub bestaat uit:

Johannes de Vries

Anje Wester-Koopmans

 

Het bestuur van de vriendenclub bestaat uit:

Thea Koopmans

Nynke van der Velde

Geeske Anna Postma

Lidwine Jelsma

Jolanda Taekema

Johannes de Vries